петък, 29 май 2009 г.

ЧЕТВЪРТИ ОБЕТ


Имам силата да влияя на мислите и действията на другите,когато сме заедно.

Можем да влияем на другите,като се отнасяме с тях,както бихме искали те да се отнесат с нас.

Всички сме с подобни усещания,чувства,надежди,страхове,грешки,кръв.Знам,че успех не се постига,ако си сам.

Защо не искаха да ми съдействат?
Когато се мръщех,ми се мръщеха.Когато крещях ядосан,отвръщаха ми ядосано.Когато се оплаквах,ме пронизваха остри погледи.Когато проклинах в мен се вторачваше омраза.

Сам влязох в свят в който никой не се усмихва,света на неудачниците.

Глупаво осъждах другите за жребия си,но разбрах,че вината е само моя.

Обещавам да бъда винаги приветлив към всички живи души.Ще се мъча да открия във всеки едно похвално качество и ще го оценя положително-това чака всеки.Ще го правя от сърце и с искрен глас.

Да похвалиш,да се усмихнеш,да покажеш интерес към другите е благотворно,както за дарителя,така и за получателя на едно доброжелателство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар