петък, 29 май 2009 г.

ЧЕТВЪРТИ ОБЕТ


Имам силата да влияя на мислите и действията на другите,когато сме заедно.

Можем да влияем на другите,като се отнасяме с тях,както бихме искали те да се отнесат с нас.

Всички сме с подобни усещания,чувства,надежди,страхове,грешки,кръв.Знам,че успех не се постига,ако си сам.

Защо не искаха да ми съдействат?
Когато се мръщех,ми се мръщеха.Когато крещях ядосан,отвръщаха ми ядосано.Когато се оплаквах,ме пронизваха остри погледи.Когато проклинах в мен се вторачваше омраза.

Сам влязох в свят в който никой не се усмихва,света на неудачниците.

Глупаво осъждах другите за жребия си,но разбрах,че вината е само моя.

Обещавам да бъда винаги приветлив към всички живи души.Ще се мъча да открия във всеки едно похвално качество и ще го оценя положително-това чака всеки.Ще го правя от сърце и с искрен глас.

Да похвалиш,да се усмихнеш,да покажеш интерес към другите е благотворно,както за дарителя,така и за получателя на едно доброжелателство.

сряда, 13 май 2009 г.

ТРЕТИ ОБЕТ


Аз съм буден.Изпълнен съм с радостно предчувствие.В сърцето ми бошува непозната сила.Имам три нови съюзника:увереност,гордост,ентусиазъм.

Ентусиазмът е моята вяра в действието.Ще създам навик да поддържам ентусиазма си.Това ще повтори успеха ми утре и в други ден.

Никога вече,няма да считам,че се трудя,за да поддържам съществуването си,защото ще чувствам напрежението от работата.Вместо това ще забравя,че работя за да се храня и ще пристъпя към работния си ден с цялата си енергия,добро настроение и внимание.От ентусиазма зрението ми е така засилено,че мога да видя красотата и очарованието,които за някой остават скрити.

Колко силно въодушевление усещам като знам,че притежавам прекрасната способност с моето отношение да променям дните си и целия си живот.

Ще се усмихвам на всички!